June 9, 2023

EB5 Capital เฉลิมฉลองการปิดการลงทุนในโครงการ Hutchinson Island (JF38)

วอชิงตัน, June 09, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — วันนี้ EB5 Capital ประกาศปิดการลงทุนในตราสารทุนบุริมสิทธิ์มูลค่า 40 ล้านดอลลาร์ในโครงการอพาร์ตเมนต์ Hutchinson Island (JF38) ของ Daniel Corporation ซึ่งตั้งอยู่ที่เมืองซาวานนาห์ รัฐจอร์เจีย EB5 Capital กำลังลงทุนในตราสารทุนบุริมสิทธิมูลค่า 40

Read More

ADVERTISEMENT