Author: admin

ผู้ให้บริการหลายรายปรับความเร็วและลดค่าใช้จ่ายด้วย Patton Cloud บริการขอบเครือข่ายแบบมีผู้นำระบบ

ขณะนี้ ผู้ให้บริการ Telecom และ UCaaS สามารถจัดเตรียม จัดการ เฝ้าตรวจสอบ รักษาความปลอดภัย เตือน แก้ไขปัญหา วิเคราะห์ และปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการโดยยึดลูกค้าเป็นสำคัญได้ง่ายขึ้น

GAITHERSBURG, Md., Sept. 22, 2018

Vista Global ซื้อ XOJET ผู้นำด้านการบินเชิงธุรกิจที่ให้บริการตามความต้องการในอเมริกาเหนือ เจ้าของเครื่องบิน 43 ลำ เสริมสร้างภาพลักษณ์ระดับโลกด้วยเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวกว่า 115 ลำ

  • Vista Global ได้เข้าซื้อกองบินและการปฏิบัติการเชิงพาณิชย์ของ XOJET
  • การเข้าซื้อธุรกิจของ XOJET บริการด้านการบินได้เสริมสร้างความมั่นคงให้จุดยืนทางการตลาดของ Vista Global ในอเมริกาเหนือ
  • เทคโนโลยีและความสามารถระดับโลกของ Vista Global จะมาเร่งการเติบโตให้กับ XOJET อย่างรวดเร็ว