Daily Archive: October 28, 2019

Virgin Pulse ขับเคลื่อนนวัตกรรมระดับโลกในการส่งมอบประสบการณ์สวัสดิการอันยอดเยี่ยมและปรับตัวได้เพื่อการมีส่วนร่วมกับสมาชิกทั่วโลก

บริษัทให้ความสำคัญกับความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทั่วโลกด้วยการฝึกสอน, การพัฒนา HRA และผลตอบแทน, EAP ในตัวแบบบูรณาการ,
สกุลเงินที่ขยายตัวมากขึ้นและตัวเลือกการเติมเต็ม
ประกาศเปิดตัว Virgin Pulse GO กิจกรรมระดับโลกแบบครบวงจร

PROVIDENCE, R.I., …