Daily Archive: January 28, 2019

Amper Music เปิดตัวแพลตฟอร์มประพันธ์ดนตรีด้วยปัญญาประดิษฐ์แห่งแรกสำหรับผู้สร้างคอนเทนต์องค์กร

Amper Score™ ทำให้ทีมสามารถรังสรรค์ดนตรีในแบบของตัวเองได้ในเวลาเพียงไม่กี่วินาที

นิวยอร์ก, Jan. 28, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) — วันนี้ Amper Music ผู้นำด้านการรังสรรค์ดนตรีด้วยปัญญาประดิษฐ์ได้แถลงเปิดตัว Amper ScoreTM