Daily Archive: January 9, 2019

LeddarTech เข้าร่วมแพลตฟอร์มเปิดสำหรับรถยนต์ไร้คนขับ Apollo ของ Baidu

LeddarTech เข้าร่วมแพลตฟอร์มเปิดสำหรับรถยนต์ไร้คนขับ Apollo ของ Baidu ด้วยผลิตภัณฑ์ LiDAR ผ่านโอเพ่นซอร์ส SDK

เมืองควิเบก, Jan. 09, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) — LeddarTech ผู้นำวงการอุตสาหกรรมที่ให้บริการ

LeddarTech มอบตัวอย่างการผลิตสำหรับวงจรรวมเดี่ยว LeddarCore LCA2 สำหรับตลาด LiDAR ของรถยนต์แบบผลิตจำนวนมาก

ตัวอย่างการผลิต LeddarCore LCA2 แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพการทำงานและความคมชัดของ LiDAR ที่ได้รับการปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นด้วย SoC และซอฟต์แวร์ซึ่งได้รับการออกแบบตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยในการทำงาน

นครควิเบก, Jan. 09, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) — LeddarTech