Daily Archive: January 7, 2019

LeddarTech ได้เซ็นสัญญาให้ Nagase Co. Ltd เป็นผู้จัดจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวสำหรับประเทศญี่ปุ่น

LeddarTech ได้เลือก Nagase  Co. Ltd. ให้เป็นผู้จัดจำหน่าย LiDAR สำหรับยานยนต์แต่เพียงผู้เดียวสำหรับประเทศญี่ปุ่น โดยมีผลทันที กิจกรรมความร่วมมือครั้งแรกจะเกิดขึ้นที่ CAR-ELE-JAPAN ที่กรุงโตเกียวในวันที่ 16-18 มกราคม 2019 โดยจะจัดแสดงเทคโนโลยี LiDAR แบบ

LeddarTech ได้เซ็นสัญญาให้ Nagase Co. Ltd เป็นผู้จัดจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวสำหรับประเทศญี่ปุ่น

LeddarTech ได้เลือก Nagase  Co. Ltd. ให้เป็นผู้จัดจำหน่าย LiDAR สำหรับยานยนต์แต่เพียงผู้เดียวสำหรับประเทศญี่ปุ่น โดยมีผลทันที กิจกรรมความร่วมมือครั้งแรกจะเกิดขึ้นที่ CAR-ELE-JAPAN ที่กรุงโตเกียวในวันที่ 16-18 มกราคม 2019 โดยจะจัดแสดงเทคโนโลยี LiDAR แบบ