Daily Archive: December 5, 2018

LeddarTech กระตุ้นธุรกิจด้วยการกู้ยืมระยะสั้นเป้นจำนวน 23.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

การจัดหาเงินทุนล่าสุดเพื่อกระตุ้นการเติบโตและความพยายามในการพัฒนาโซลูชันที่ถือเป็นกรรมสิทธิ์ซึ่งมาจากแพลตฟอร์มการพัฒนา LiDAR สำหรับรถยนต์ ซึ่งกำลังได้รับความสนใจจากผู้ผลิตในชั้นที่ 1

QUEBEC CITY, Dec. 05, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) — LeddarTech เป็นผู้นำอุตสาหกรรมที่ปรับตั