Daily Archive: September 11, 2018

Sonos เปิดเผยผลประกอบการทางการเงินในไตรมาสที่สามประจำปี 2018

SANTA BARBARA, Calif., Sept. 11, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) — Sonos, Inc. (“Sonos”) (Nasdaq: SONO) เปิดเผยผลประกอบการทางการเงินของบริษัทสำหรับผลการเงินในไตรมาสที่สามประจำปี 2018 ในจดหมายถึงผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับส่วนของนักลงทุนสัมพันธ์ในเว็