Daily Archive: September 6, 2018

PIMCO จ้างงาน John Studzinski ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการและรองประธาน PIMCO ในสำนักงานบริหารของบริษัท

  • Mr. Studzinski จะทำหน้าที่เป็นผู้นำในการขยายกลยุทธ์สากลของ PIMCO
  • Mr. Studzinski จะทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาหลักให้กับลูกค้าอันดับต้น ๆ ทั่วโลกของบริษัทร่วมกับทีมบริหารลูกค้าและผู้นำอาวุโส
  • Mr. Studzinski จะนำประสบการณ์ที่มีมากกว่า 30 ปีในฐานะเป็นที่ปรึกษาด้านการเงินที่ได้รับความไว้วางใจอย่างสูงที่ได้มอบให้กับผู้นำในธุรกิจ

ATPCO และ Blockskye ได้ทำการสาธิตการสำรวจแอพพลิเคชั่นของเครือข่ายการเก็บข้อมูลในการจัดการข้อเสนอของสายการบิน

DULLES, Virginia, Sept. 06, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) — ATPCO และ Blockskye ได้เปิดตัวเอกสารทางการที่แสดงคุณสมบัติหลักของเครือข่ายการเก็บข้อมูลและการประยุกต์ใช้การให้บริการกับการกระจายสายการบิน นอกจากนี้ บริษัทต่างๆ ได้ประกาศร่วมกับ SITA