Daily Archive: May 30, 2018

Super B Lithium Werks เซ็นสัญญาการผลิตเซลล์เชิงกลยุทธ์แบบระยะเวลาหลายปีเพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับแบตเตอรี่ลิเธียม

เฮงเงโล เนเธอร์แลนด์, May 30, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) — Super B ผู้เชี่ยวชาญด้านแบตเตอรี่ (www.super-b.com) และผู้ผลิตเซลล์ Lithium Werks B.V.(www.lithiumwerks.com)