องค์กรแพทย์ชั้นนำได้ปรับปรุงแนวทางเพื่อการทดสอบโมเลกุลและการบำบัดแบบเจาะจงในมะเร็งปอด

เดนเวอร์, Jan. 25, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) — ความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วในการทดสอบวินิจฉัยโมเลกุลของโรคมะเร็งปอดทำให้เกิดการรักษาแนวใหม่และทำให้ผู้ป่วยมีความหวังมากขึ้นในการต่อสู้กับมะเร็งปอด, มะเร็งที่เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตของคนส่วนใหญ่ทั่วโลก

เพื่อให้แน่ใจว่าแพทย์สามารถให้การรักษาผู้ป่วยได้อย่างรวดเร็วและเป็นที่น่าพอใจ สมาคมการแพทย์ชั้นนำสามแห่ง ได้แก่ the College of American Pathologists (CAP), the International Association for the Study of Lung Cancer (IASLC) และ the Association for Molecular Pathology (AMP) ได้ปรับปรุงแนวทางปี 2556 ที่อิงจากหลักฐานของพวกเขาขึ้น

“แนวทางการทดสอบโมเลกุลฉบับปรับปรุงเพื่อการเลือกวิธีรักษาคนไข้โรคมะเร็งปอดด้วยยายับยั้งไทโรซีนไคเนสแบบเจาะจงเซลล์เป้าหมาย” ซึ่งเผยแพร่แล้ววันนี้ในรูปแบบออนไลน์ก่อน ได้กำหนดมาตรฐานการวิเคราะห์โมเลกุลของโรคมะเร็งปอดอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้ผลการทดสอบที่สามารถเป็นแนวทางการบำบัดและรักษาเซลล์เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

การบำบัดเซลล์มะเร็งเป้าหมาย คือการใช้ยาหรือการรักษาประเภทอื่นที่สามารถป้องกันการแพร่กระจายของมะเร็งโดยการแทรกแซงโมเลกุลเฉพาะที่กระตุ้นการเติบโตและการพัฒนาของมะเร็งเฉพาะนั้น สำหรับคนไข้ที่มีเนื้องอกแฝงอยู่บางส่วน การดัดแปลงโมเลกุลเฉพาะอาจเป็นวิธีที่เหมาะสมสำหรับการบำบัดด้วยยายับยั้งไทโรซีนไคเนสแบบเจาะจงเซลล์เป้าหมาย (TKI) ซึ่งอาจเพิ่มโอกาสรอดชีวิตและคุณภาพชีวิตของคนไข้

“มีปัจจัยหลายประการที่ส่งผลต่อการปรับปรุงครั้งนี้ซึ่งได้ต่อยอดมาจากแนวทางที่เราเริ่มใช้ในปี 2556” นายแพทย์ Neal Lindeman กล่าว เขาเป็นกรรมการผู้จัดการและผู้อำนวยการแผนกวินิจฉัยโมเลกุลที่ Brigham and Women’s Hospital และเป็นรองศาสตราจารย์สาขาพยาธิวิทยาที่ Harvard Medical School ในบอสตัน และเป็นสมาชิกของ AMP “แนวทางเวชปฏิบัติต้องประเมินหลักฐานใหม่อย่างต่อเนื่องเพื่อสะสมและพิจารณาเทคโนโลยีการทดสอบใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น”

นายแพทย์ Lindeman เป็นผู้นำคณะนักเขียนผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขาวิชาทั่วโลกที่แต่งตั้งโดยองค์กรทั้งสามแห่ง คณะดังกล่าวประกอบด้วยนักพยาธิวิทยา, นักเนื้องอกวิทยา, แพทย์ระบบหายใจ, นักวิธีวิทยา, นักเทคนิคการแพทย์, และตัวแทนผู้ป่วย ซึ่งร่วมมือกันเพื่อพัฒนาแนวทางตามกระบวนการอิงหลักฐานของสถาบันการแพทย์

แนวทางที่ได้รับการปรับปรุงนี้ได้เสริมหรือเน้นย้ำข้อเสนอแนะหลักของปี 2556 สำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งปอด และยังเสนอแนะการทดสอบสำหรับยีนชนิดใหม่ด้วย ประเด็นที่โดดเด่นที่สุด:

 • การทดสอบการกลายพันธุ์ของ  ROS1  เป็นวิธีที่ใหม่และเป็นที่แนะนำมากที่สุดสำหรับผู้ป่วยมะเร็งปอดทุกคนโดยไม่ต้องคำนึงถึงลักษณะอาการของโรค
 • การหาลำดับเบสของพันธุกรรมแบบหลายยีน (เช่น การทดสอบ NGS) ได้รับความนิยมมากกว่าการทดสอบยีนเดี่ยวหลาย ๆ ครั้งเพื่อระบุตัวเลือกการรักษาแบบอื่นๆ นอกเหนือจาก  EGFR,  ALK และ  ROS1 ถึงอย่างนั้นการทดสอบยีนเดี่ยวก็ยังได้รับการยอมรับอยู่
 • แม้ว่าจะทำการทดสอบ NGS แล้ว แต่ก็ยังแนะนำให้ทำการทดสอบยีนแบบอื่นๆ ด้วย เช่น – BRAF,  ERBB2,  MET,  RET และ  KRAS  อย่างไรก็ดี การทดสอบยีนเหล่านี้ไม่สำคัญหากได้ทำการทดสอบยีนเดี่ยวแล้ว หมายเหตุ:  BRAF  มีหลักฐานของข่าวที่ปล่อยออกมาก่อน ซึ่งเราคาดหวังให้พัฒนาเป็นข้อเสนอแนะที่หนักแน่นขึ้นเพื่อรวมการทดสอบยีนเดี่ยวเข้าไปด้วยในอนาคตอันใกล้
 • การทดสอบการเกิดโรคซ้ำเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อ  EGFR (T790M) แต่ไม่จำเป็นกับ  ALK เนื่องจากความไวที่แตกต่างกันของยายับยั้ง ALK ซึ่งเป็นทางเลือกที่สองในสถานการณ์การกลายที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะใน  ALK  ยังพัฒนาไม่เพียงพอและยังอยู่ในระหว่างการทดสอบ
 • การทดสอบ  EGFR T790M ในการเกิดโรคซ้ำอาจทำได้โดยการตรวจชิ้นเนื้อหรือดีเอ็นเอนอกเซลล์ในกระแสเลือด  อย่างไรก็ดี การตรวจดีเอ็นเอนอกเซลล์เป็นวิธีที่ไม่เหมาะสมสำหรับการวินิจฉัยเบื้องต้นในขณะนี้ ยกเว้นแต่ไม่สามารถเก็บตัวอย่างเนื้อเยื้อหรือเซลล์มะเร็งได้
 • ไม่เช่นนั้นแล้ว ข้อเสนอแนะก่อนหน้านี้จะได้รับการสนับสนุนอย่างมากด้วยความหนักแน่นของหลักฐานที่ทำให้ข้อเสนอแนะเดิมมีความหนักแน่น  การเปลี่ยนแปลงที่โดดเด่นที่สุด:

  •    การรวม IHC สำหรับ ALK เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของ FISH;

  •    การรวมตัวอย่างเซลล์มะเร็งเข้ากับปริมาณมะเร็งที่พอเหมาะเป็นวิธีที่ตรงข้ามกับการป้องกันเซลล์ที่แนะนำ

 • มีการเสนอความคิดเห็นว่าควรมีตัวอย่างสำหรับการทดสอบเพื่อคาดการณ์การตอบสนองต่อการรักษาด้วยการก่อภูมิคุ้มกัน (เช่น PD-L1 IHC) แต่ไม่มีข้อเสนอแนะที่เฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับวิธีคาดการณ์การตอบสนองต่อการรักษาดังกล่าว และจะเป็นหัวข้อสำหรับแนวทางที่กำลังจะเปิดตัวนี้

แนวทางฉบับสมบูรณ์สามารถเข้าดูออนไลน์ได้ที่ ศูArchives of Pathology & Laboratory MedicineJournal of Thoracic Oncology และ และ the Journal of Molecular Diagnostics   นอกจากนี้ CAPIASLC และ AMP ยังได้พัฒนาแหล่งข้อมูลที่จะช่วยนักพยาธิวิทยาและนักเนื้องอกวิทยาตรวจสอบและนำแนวทางไปปฏิบัติ ซึ่งได้แก่ สรุปข้อเสนอแนะ งานนำเสนอเพื่อการสอน และคำถามที่พบบ่อย

เกี่ยวกับ College of American Pathologists
ในฐานะองค์กรของนักพยาธิวิทยาที่ได้รับการรับรองที่ใหญ่ที่สุดในโลกและผู้จัดการพิสูจน์ทางห้องปฏิบัติการและโปรแกรมทดสอบประสิทธิภาพ College of American Pathologists (CAP) ได้ให้บริการผู้ป่วย นักพยาธิวิทยา และสาธารณะด้วยการดูแลและสนับสนุนความเป็นเลิศทางเวชปฏิบัติด้านพยาธิวิทยาและเวชศาสตร์ชันสูตรทั่วโลก หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถอ่านรายงานประจำปีของ CAP  ได้ที่  CAP.ORG

เกี่ยวกับ International Association for the Study of Lung Cancer
International Association for the Study of Lung Cancer (IASLC) เป็นองค์กรระดับโลกเพียงแห่งเดียวที่อุทิศตนเพื่อศึกษาโรคมะเร็งปอดและมะเร็งในช่องอกอื่นๆ สมาคมก่อตั้งขึ้นในปี 2517สมาชิกของสมาคมประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญโรคมะเร็งปอดกว่า 6,500 คนจากทุกสาขาวิชากว่า 100 ประเทศ รวมกันเป็นเครือข่ายระดับโลกที่ร่วมงานกันเพื่อเอาชนะมะเร็งปอดและมะเร็งช่องอกทั่วโลก สมาคมยังได้ตีพิมพ์ the Journal of Thoracic Oncology ซึ่งเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ที่ให้ข้อมูลและการศึกษาหลักในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน ตรวจหา วินิจฉัย และรักษามะเร็งช่องอกทุกชนิด โปรดเข้าไปที่ www.iaslc.org  เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

เกี่ยวกับ Association for Molecular Pathology
Association for Molecular Pathology (AMP) ก่อตั้งในปี 2538 เพื่อกำหนดโครงสร้างและเป็นผู้นำในสาขาการวินิจฉัยโมเลกุลที่เกิดขึ้น สมาชิก 2,300+ คนของ AMP มีความเชี่ยวชาญในการวินิจฉัยโมเลกุลหลายสาขา ได้แก่ ชีวสารสนเทศศาสตร์ โรคติดต่อ ภาวะทางพันธุกรรม และเนื้องอกวิทยา สมาคมได้รวมบุคคลจากสถาบันการศึกษาและศูนย์การแพทย์ชุมชน หน่วยงานรัฐบาล และหน่วยอุตสาหกรรม ได้แก่ นักพยาธิวิทยาและผู้อำนวยการห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ระดับดุษฎีบัณฑิต นักวิทยาศาสตร์ทั่วไปและนักวิทยาศาสตร์ที่นำองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้ในการรักษาผู้ป่วย นักเทคนิคการแพทย์ และผู้ได้รับการฝึกอบรม ความพยายามของคณะผู้อำนวยการ คณะกรรมการ กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน และสมาชิก AMP ทำให้เกิดแหล่งข้อมูลหลักสำหรับวิชาชีพ การศึกษา และความร่วมมือกันเพื่อเป็นสาขาทางการแพทย์ที่เติบโตรวดเร็วที่สุดสาขาหนึ่ง สมาชิก AMP ได้ร่วมกันกำหนดนโยบายและกฎระเบียบในระดับประเทศและระหว่างประเทศ เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ั้ขั้นสุดท้ายคือนวัตกรรมในสาขาที่ล้ำหน้าและการปกป้องผู้ป่วยด้วยการเข้าถึงการทดสอบที่เหมาะสมและมีคุณภาพสูง หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเข้าไปที่  www.amp.org

ข้อมูลติดต่อสำหรับสื่อมวลชน:
Kerry Lydon, CAP
887-832-7844
klydon@cap.org

Colleen Miller, IASLC
720-325-2952
Colleen.Miller@iaslc.org

Andrew Noble, AMP
415-722-2129
anoble@amp.org

You may also like...