รายงานการบินส่วนตัวฉบับใหม่เปิดเผยความชื่นชอบของผู้บินที่มั่งคั่งและนักธุรกิจชั้นสูง

Wealth-X และ VistaJet นำเสนอรายงานการเดินทางโดยเครื่องบิน: มุมมองทั่วโลกเกี่ยวกับผู้ที่บินแบบส่วนตัวและวิธีการบิน

ลอนดอน, March 30, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) — วันนี้ Wealth-X ผู้นำระดับโลกด้านข้อมูลและรายละเอียดเชิงลึกของผู้มั่งคั่ง และ VistaJet บริษัทให้บริการเครื่องบินส่วนตัวรายแรกและรายเดียวในโลก ได้เผยแพร่การวิเคราะห์ที่เน้นลูกค้าในธุรกิจเครื่องบินส่วนตัวฉบับแรก รายงานการเดินทางโดยเครื่องบิน: มุมมองทั่วโลกเกี่ยวกับผู้ที่บินแบบส่วนตัวและวิธีการบิน ได้ให้รายละเอียดเชิงลึกที่ไม่เหมือนใครเกี่ยวกับประวัติของผู้บินโดยใช้เครื่องบินส่วนตัวทั่วโลก วิธีการบิน และสิ่งที่พวกเขาให้ควาสำคัญมากที่สุด

VistaJet Global 6000

VistaJet Global 6000

หากต้องการดาวน์โหลดรายงานฉบับสมบูรณ์ โปรดเข้าไปที่ vistajet.com/TheJetTravelerReport

ธุรกิจการบินเอกชนกำลังเติบโต แต่ประชากรนักลงทุนรายใหญ่พิเศษ (UHNW) และฝูงบินในโลกไม่ได้เพิ่มขึ้นในอัตราเดียวกัน โดยเน้นว่าไม่ใช่ผู้โดยสารทุกคนที่บินแบบส่วนตัวเป็นประจำจะเป็นเจ้าของเครื่องบิน การเติบโตส่วนใหญ่มาจากการเพิ่มขึ้นของโซลูชั่นการบินอื่นๆ ซึ่งได้แก่ โปรแกรมสมาชิกภาพ กรรมสิทธิ์เพียงบางส่วน และการเช่าเหมาลำเมื่อต้องการ ที่ทำให้บุคคลสามารถเข้าถึงฝูงเครื่องบินส่วนตัวได้ตามอัธยาศัย

Wealth-X ได้ใช้ฐานข้อมูลนานาชาติซึ่งมีข้อมูลเกี่ยวกับนักลงทุนรายใหญ่พิเศษแต่ละราย (ที่มีมูลค่าสุทธิ 30 ล้านดอลลาร์ขึ้นไป) เพื่อเก็บประวัติของผู้โดยสารที่ใช้วิธีการการบินที่แตกต่างกัน ความคิดเห็นของผู้บินได้ปรากฏอยู่ในรายงานผ่านการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้เชี่ยวชาญ เพื่อค้นหาว่าพวกเขาเดินทางอย่างไรและเพราะเหตุใด

ในการเปรียบเทียบประเภทต่างๆ ของผู้บิน รายงานการเดินทางโดยเครื่องบิน ได้แบ่งผู้เดินทางที่เป็นนักลงทุนรายใหญ่พิเศษออกเป็นสามกลุ่ม ดังนี้:

 • ผู้ครอบครอง: ผู้เป็นเจ้าของเครื่องบินทั้งลำ หรือบางส่วน
 • สมาชิก: ผู้เป็นสมาชิกโปรแกรมการบินส่วนตัว
 • นักลงทุนรายใหญ่พิเศษนอกเหนือจากนี้: ผู้ที่ใช้วิธีการบินที่หลากหลาย ได้แก่ การเช่าเหมาลำแบบส่วนตัว และเครื่องบินพาณิชย์

“การระบุว่าบุคคลเหล่านี้เป็นใครคือการทำความเข้าในวิธีและสาเหตุในการบินของพวกเขา เรามีความเข้าใจเกี่ยวกับตัวเลือกของพวกเขาและการจำแนกประเภทในตลาดชัดเจนมากยิ่งขึ้น” Winston Chesterfield ผู้อำนวยการฝ่ายการวิจัยตามความต้องการของ Wealth-X กล่าว  “เราไม่สามารถสรุปได้ว่าเป็นเพียงเรื่องทรัพย์สินส่วนบุคคล เพราะความจริงแล้วมีผู้ครอบครองจำนวนมากที่เป็นสมาชิกโปรแกรมการบินส่วนตัวด้วย เป็นเรื่องปกติสำหรับผู้มั่งคั่งเป็นพิเศษที่จะใช้วิธีการบินมากกว่าหนึ่งวิธี ขึ้นอยู่กับความต้องการของพวกเขา

ในขณะที่ผู้นำทางธุรกิจและประชากรนักลงทุนรายใหญ่พิเศษมีกระบวนตัวเลือกอย่างกว้างขวาง VistaJet และ Wealth-X ก็ได้ระบุปัจจัยสำคัญห้าประการที่มีผลต่อวิธีการที่พวกเขาเลือกบิน ดังนี้:

 1. การเพิ่มเวลา
 2. การควบคุม
 3. การรับรู้เรื่องความปลอดภัย
 4. การบรรเทาความเสี่ยง
 5. คุณค่าที่ได้รับรู้

โซลูชั่นการบินแต่ละโซลูชั่นต่างก็มีการประเมินผลอย่างเป็นรูปธรรมเกี่ยวกับความต้องการเหล่านี้ เพื่อสร้างดัชนีที่จะให้แนวทางที่คล่องตัวเพื่อเปรียบเทียบตัวเลือกการบินจากมุมมองของลูกค้า

ผลการรายงานที่สำคัญประกอบด้วย:

 • สินทรัพย์โดยเฉลี่ยของผู้ครอบครองและสมาชิกไม่ต่างกันมาก คือ 1.5 พันล้านดอลลาร์และ 1.16 พันล้านดอลลาร์ตามลำดับ – ซึ่งบางคนให้คุณค่ากับระดับความยืดหยุ่นในการเข้าถึงฝูงบินทั้งหมดมากกว่าที่จะซื้อเครื่องบินเพียงลำเดียว
 • การย้ายจากการถือกรรมสิทธิ์เครื่องบินทั้งลำหรือเพียงบางส่วนอย่างแพร่หลาย – เมื่อการเสื่อมราคาของเครื่องบินยังคงเป็นสิ่งที่คาดว่าจะเกิดขึ้นได้มากในรุ่นของเครื่องบินส่วนใหญ่ ความจำเป็นทางการบินจึงเป็นสิ่งที่คนให้คุณค่ามากกว่าการซื้อสินทรัพย์
 • การเพิ่มขึ้นของความต้องการเดินทางระยะไกลและห้องโดยสารที่กว้างขึ้น – มีการคาดการณ์ว่า 85% ของค่าใช้จ่ายกับเครื่องบินธุรกิจใหม่ในอีกห้าปีข้างหน้าจะเป็นไปเพื่อขนาดของเครื่องบิ
 • การเพิ่มขึ้นของลูกค้ารุ่นใหม่ๆ ในทุกภูมิภาค – แนวทางใหม่เกี่ยวกับวิธีการเข้าถึงบริการของพวกเขาจะผลักดันนวัตกรรมในอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง
217-_Y6A4974

Who Flies Privately and How

“ที่ VistaJet เรายกให้ลูกค้าเป็นแกนหลักของทุกสิ่งที่เราทำ เมื่อสมาชิกเข้าร่วมโปรแกรม เราจะเริ่มสร้างประวัติความชื่นชอบ ซึ่งเป็นการเพิ่มคุณค่าในทุกเที่ยวบินของเราอย่างต่อเนื่อง อาจจะเป็นเรื่องที่เห็นได้ชัดอยู่แล้ว แต่โครงสร้างพื้นฐานเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการส่งมอบการบริการในระดับที่ลูกค้าของเราคาดหวังกับทุกเที่ยวบิน ทั่วทั้ง 187 ประเทศ 1,600 ท่าอากาศยานที่สามารถแจ้งได้ตลอด 24 ชั่วโมง ถือเป็นความเชี่ยวชาญที่ยอดเยี่ยม” Ian Moore หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายพาณิชย์ที่ VistaJet อธิบาย “ความคิดเกี่ยวกับการบริการสามารถพัฒนาได้อีก อาจจะเกี่ยวกับความบันเทิงบนเครื่องบินเมื่อเดินทางกับเด็กๆ หรืออาจจะเกี่ยวกับโซลูชั่นเพื่อให้มั่นใจในความเป็นส่วนตัวสูงสุดระหว่างการประชุมธุรกิจ แต่ละเที่ยวบินล้วนแตกต่างกัน ลูกค้าต้องการความยืดหยุ่นมากที่สุดไปพร้อมกับประสบการณ์การบริการระดับสูงสุด

รายงานการเดินทางโดยเครื่องบิน ตอบคำถามเกี่ยวกับผู้ที่บินแบบส่วนตัวและวิธีกำหนดการแบ่งประเภทหลักๆ ของผู้ที่บินแบบส่วนตัวซึ่งได้แก่ ผู้ที่ต้องการควบคุมโดยสมบูรณ์ ผู้ที่ต้องการเชื่อมต่ออย่างไม่สะดุดตลอดเวลา และผู้ที่บินเป็นบางโอกาส รายงานยังประกอบด้วยการจับตาดูแนวโน้มระดับมหัพภาคที่สำคัญที่สุด ซึ่งจะปรับเปลี่ยนธุรกิจเครื่องบินส่วนตัว อนาคตของธุรกิจการบินอาจดูสดใส แต่ไม่ใช่ทุกบริษัทที่จะสามารถเติบโตในระดับที่เท่ากันได้

ผลจากการลงทุนและการพัฒนาเป็นเวลา 14 ปี ทำให้ VistaJet เป็นหนึ่งในบริษัทที่บูรณาการเชิงเทคโนโลยีได้มากที่สุดในธุรกิจการบิน นอกจากการเป็นสมาชิกโปรแกรมสำคัญ Direct ซึ่งเป็นโซลูชั่นดิจิตอลโฉมใหม่ของ VistaJet จะเสนอการบริการจากต้นทางถึงปลายทางแบบครบวงจรผ่านแอพและเว็บไซต์ หลังการลงทุนจาก Rhône Capital เมื่อปีที่ผ่านมา VistaJet ได้กลายเป็นธุรกิจระดับยูนิคอร์นหนึ่งในห้าอันดับแรกของยุโรป และเป็นแห่งแรกในประเทศมอลตา ด้วยมูลค่าหุ้นมากกว่า 2.5 พันล้านดอลลาร์ บริษัทได้รับการปรับเพื่อให้ได้รับส่วนแบ่งทางการตลาดมากขึ้นด้วยการเสนอบริการระดับโลกที่ครอบคลุมและสม่ำเสมอแบบหาตัวจับยาก

ข้อมูล :
Jennifer Farquhar | VistaJet | โทร: +44 203 617 3077 | jennifer.farquhar@vistajet.com
Michael Phillips | Wealth-X | โทร : +1 646 861 7296 |press@wealthx.com

สามารถดูรูปที่มาพร้อมการประกาศนี้ได้ที่

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/8deddf9c-4a12-4d93-8e2e-22f889fee5a6
http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a424abdc-df90-4bb8-bbf7-de7ad728ff7c